Inloggen

Openbare blogs

Jeffrey Toet Jeffrey Toet
Rapport

RapportZoals eerder is bericht zal het nieuwe rapport pas aan het einde van het schooljaar in gebruik genomen worden. Middels de voortgangsgesprekken is er wel gecommuniceerd over de vorderingen van de leerlingen. Echter hebben we van een aantal ouders / verzorgers teruggekregen, dat kinderen het jammer vinden om geen fysiek rapport te krijgen. Zij willen graag trots aan familie en vrienden laten zien wat ze hebben gepresteerd. Daarom hebben wij alsnog besloten om een stuk rapportage op papier mee te geven. De resultaten in deze rapportage zijn ook te vergelijken met de resultaten in het nieuwe rapport. De rapportage krijgen ze op donderdag 4 april mee.

Gepubliceerd in 'Kronkels'

Jeffrey Toet Jeffrey Toet
Aanpassing tekst schoolgids

Aanpassing tekst schoolgidsTijdens het inspectiebezoek kwamen we tot de conclusie dat de tekst van de ouderbijdrage niet correct was opgesteld. We hebben de tekst inmiddels aangepast. Hieronder leest u de nieuwe tekst.

 

Vrijwillige ouderbijdrage
De voormalige oudercommissie is sinds enkele jaren ondergebracht in de oudervereniging “Vrienden van de Simon”. Zij heeft de taak ondersteuning te geven aan diverse activiteiten op school en zij beheert de ouderbijdragen. Zonder deze vrijwillige bijdrage kunnen vele extra festiviteiten (sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, sporttoernooien, zomerfeest en afscheidsavond) niet bekostigd worden. De ouderbijdrage wordt per jaar vastgesteld op de jaarvergadering van de MR en de OV en indien nodig aangepast aan de landelijke prijsstijgingen. De vastgestelde bedragen vindt u op onze website.
De kosten van de schoolreizen vallen buiten deze ouderbijdrage.

Gepubliceerd in 'Kronkels'

Jeffrey Toet Jeffrey Toet
Studiedag 4 maart

Studiedag 4 maartDe studiedag van 4 maart stond in het teken van de werkplannen (overzicht van de doelen die kinderen moeten bereiken).
Tijdens het overleg over de werkplannen hebben we elkaar kritisch bevraagd of er voor leerlingen de juiste doelen zijn gesteld in combinatie met de gestelde activiteit. Het resultaat was dat er nog gerichtere doelen zijn gesteld en bij iedereen op hoofdlijnen overzicht is van wat er op school gebeurd met betrekking tot het realiseren van resultaten. Tijdens het tweede onderdeel hadden de leerkrachten ruimte en tijd om te werken aan hun administratie.

Gepubliceerd in 'Kronkels'

Jeffrey Toet Jeffrey Toet
Kronkeldonck verkleedfeest

Kronkeldocnk verkleedfeestDe dag voor de voorjaarsvakantie hebben we weer een knotsgekke dag gehad. Het was namelijk weer tijd voor het Kronckeldonck feest. Alle kinderen, leerkrachten en hulpouders hadden hun uiterste best gedaan om verkleed te komen, hierdoor was de toon gelijk gezet. De dag stond bol van de leuke activiteiten: spelletjes in de klassen, Mariokart in de gymzaal, optredens in de aula en op het einde van de dag disco voor groep 7 en 8. Tussen alle bedrijven door werden de kinderen getrakteerd op wat lekkers en wat te drinken. We kijken terug op een super leuke dag en hebben nu al zin in volgend jaar.

Gepubliceerd in 'Kronkels'