Inloggen

preview
Jeffrey Toet Jeffrey Toet

In januari hebben de kinderen uit groep 8 hun advies voor het voortgezet onderwijs gekregen. Leerkrachten maken de adviezen aan de hand van de methodetoetsen, het LOVS (CITO toets), werkhouding en sociaal welbevinden. In een gesprek tussen leerling, ouders en leerkrachten is het advies toegelicht en besproken. Het zijn adviezen waar de kinderen trots op mogen zijn, ze hebben er hard voor gewerkt. Met deze adviezen kunnen de kinderen hun VO school gaan kiezen om een mooi vervolg te geven aan hun schoolcarrière. In april maken de kinderen nog de centrale eindtoets. Wanneer kinderen meer dan een niveau hoger scoren dan het advies, zullen wij het advies heroverwegen. Dit gebeurt uiteraard in gesprek met ouders en leerlingen. Hieronder vindt u de verschillende adviezen, die de kinderen dit jaar hebben gekregen.

 

Adviezen VODeze adviezen kregen de leerlingen van groep 8 dit schooljaar