Inloggen

Welkom op het school-ouderportaal van de Simon Carmiggeltschool !


 

Voor alle communicatie tussen ouders en school maken wij gebruik van dit ouderportaal genaamd Schoudercom.
De naam van dit portaal is een samenvoeging van School-Ouder-Communicatie.

Ouders en schoolmedewerkers kunnen op deze portal inloggen en elkaar berichten en uitnodigingen sturen, die indien gewenst op de persoonlijke agenda vermeld worden.

Ook kunt u als ouder op Schoudercom terecht voor een afwezigheidsmelding van uw zoon of dochter, diverse documenten van de school en voor het bekijken van de schoolkalender. Daarnaast is Schoudercom de juiste plek in de periode van de 10-minuten gesprekken, voor het aangeven van uw dag- / tijdvoorkeur en het uiteindelijke rooster van de rapportmiddagen / avonden.

Kijk voor meer informatie en achtergronden over ons ouderportaal op www.schoudercom.nl

 


 

schoolgebouw kleuteringang

Onze school

 

SCS is niet alleen de afkorting van Simon CarmiggeltSchool, maar staat ook voor de drie pijlers waarop onze basisschool haar onderwijs baseert: 

Sociaal, Coöperatief en Sportief. 

Wij staan voor kwaliteit van onderwijs !

Locatie-directeur: 
Ewout van Asperdt

Clusterdirecteur: 
William van Treuren

 

  


Aanmelden leerling

Uw kind is van harte welkom op onze school! Heeft u interesse?

Vraag hier een kennismakingsgesprek aan of
Maak een afspraak om uw kind aan te melden
 

Schoolgids

Onze visie op het onderwijs en de plannen van onze school.

Download hier de schoolgids (versie 2014-2015)
 

Stichting Librijn

De Simon Carmiggeltschool valt, samen met 12 andere openbare basisscholen in Delft en Rijswijk, onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de stichting Librijn.

 

Openbare blogs

Jeffrey Toet Jeffrey Toet
Studiedag: executieve functies op het rapport

Studiedag executieve functiesTerwijl de kinderen genoten van een verlengde herfstvakantie hebben de leerkrachten zich verder gebogen over de executieve functies (processen die de hersenen aansturen). De mate van ontwikkeling van deze functies kan helpen bij het verklaren van gedrag en behaalde resultaten van een leerling. Om deze reden zullen vanaf dit schooljaar bepaalde executieve functies een onderdeel  zijn van het rapport van uw kind. 

We hebben deze keer goed ingezoomd op wanneer een kind ongeveer in staat moet zijn om bepaald gedrag te laten zien. Executieve functies ontwikkelen zich namelijk niet op een vast moment en gelijke snelheid, maar tussen bepaalde levensfases. 

Daarnaast hebben we naar een observatie-instrument gekeken om de functies zo objectief mogelijk te kunnen observeren. Tot slot hebben we gekeken hoe we de ontwikkeling van deze functies kunnen stimuleren door middel van spel en aanpassingen maken in de omgeving. In de aanloop naar het rapport krijgt u meer informatie over de betekenis van de bepaalde executieve functies. We kijken terug op een geslaagde en leerzame studiedag.

Gepubliceerd in 'Kronkels'

Jeffrey Toet Jeffrey Toet
Lustrum 40 jaar Simon Carmiggeltschool

LustrumDinsdag 24 september was het groot feest op school, want de school bestond deze dag 40 jaar! De bedoeling was een sportdag op het veld van Fortuna, maar dat liet het weer helaas niet toe. Met man en macht (leerkrachten, OV en hulpouders) is er gewerkt om een ‘alternatieve’ sportdag in de school te organiseren, en dat is meer dan goed gelukt. Tijdens de gezamenlijke start in de gymzaal om de school toe te zingen werd het startschot gegeven voor een super leuke dag. Na de opening gingen de groepen in combinatie van onderbouw en bovenbouw aan de slag. De kinderen hebben genoten van kleine spelletjes, opblaasbare stormbanen en een heus rad van fortuin. Tussendoor hebben ze namens partners en de oudervereniging lekkere versnaperingen gekregen.

 

Om het feest compleet te maken hebben de kinderen op donderdag en vrijdag een film over 40 jaar Simon Carmiggeltschool opgenomen. Het resultaat was werkelijk fantastisch en de film is tijdens de Kinderboekenweek in première gegaan. Als klap op de vuurpijl hebben alle kinderen namens het bestuur een toepasselijk aandenken gekregen: een leuke gymtas met het logo van het lustrum.

 

We kijken terug op een geslaagde viering van het lustrum. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage en/of inzet! Voor leuke indruk van de lustrumsportdag kunt u de bijgevoegde mediagalerij bekijken... 😀

Gepubliceerd in 'Kronkels'

Jeffrey Toet Jeffrey Toet
Kinderboekenweek: Reis mee!

Kinderboekenweek 2019Van woensdag 2 t/m vrijdag 11 oktober stonden veel activiteiten in de school weer in het teken van de Kinderboekenweek. Dit jaar met het thema: Reis mee! en dat thema kreeg al een start tijdens het lustrum. De film die door de kinderen is gemaakt met filmcoach Freek van Hollywood in de klas ging namelijk over tijdreizen. Reizen door de geschiedenis van onze school in een spannend avontuur.

 

Opening met Lustrumfilm

De opening van de Kinderboekenweek stond dan ook in het teken van de première van deze film voor alle kinderen. Geheel in stijl was er op het schoolplein een rode loper uitgelegd, waren er sponsorborden, kwam zo goed als iedereen in mooie kleding naar school en stonden ouders als fotografen klaar om een echt rode loper moment vast te leggen. En toen... een minuut voordat de deuren open gingen, viel de entree letterlijk en figuurlijk in het water. Met bakken kwam het uit de hemel en kinderen vluchtten over de rode loper naar binnen. Jammer van de foto's, maar gelukkig was het plezier binnen er niet minder om. In het speellokaal keek de onderbouw en in de aula de bovenbouw naar de film "40 jaar Simon Carmiggeltschool: de tijdmachine" met in de hoofdrollen de 218 kanjers die tijdens het lustrum bij ons op school zaten. Later in de kinderboekenweek werd de film ook nog op drie momenten vertoond voor ouders en andere nieuwsgierigen. En steevast waren de kritieken lovend en hoorden we kinderen en ouders lachen om de grappige momenten en smelten bij de zoete momenten uit de film. De wens is groot om de film ook thuis te kunnen bekijken met iedereen die niet op school langs kon komen tijdens de voorstellingen. Er wordt uitgezocht of dit in het kader van de AVG (privacywet) mogelijk is, maar hier hebben wij nog geen sluitend antwoord op gekregen.

 

Leesactiviteiten en Voorleeswedstrijd

Terug naar het lezen... want daar gaat het in de Kinderboekenweek tenslotte om. In alle groepen werd extra aandacht gegeven aan het schrijven van verhalen, maken van tekeningen bij een verhaal, voorlezen en alle andere vormen van lezen die je maar kunt verzinnen. In diverse groepen zijn vaders, moeders, opa's of oma's langs gekomen om voor te lezen. Zoals ieder jaar was er ook weer een voorleeswedstrijd voor kinderen in de groepen 3 t/m 8, waarbij de finale op woensdag 9 oktober de afsluiting vormde. Na voorrondes in de groepen, werd in de finale door de beste lezers uit onderbouw en bovenbouw voorgelezen in de aula. Een jury bestaande uit kinderen en leerkrachten heeft na goed overleg met elkaar een top 3 gemaakt voor de onderbouw en een top 3 voor de bovenbouw. De winaar uit de bovenbouw, Robin uit groep 8, gaat ook door naar de regionale finale bij de bibliotheek in Delft.

 

De Kinderboekenkraam

KBW 2019En dan was er natuurlijk ook nog de fantastisch gevulde kinderboekenkraam in de aula. Elk jaar weer een groot succes en veel werk vanuit de oudervereniging om e.e.a. goed te organiseren. De boekenkraam ontstaat in samenwerking met boekhandel Paagman en wordt altijd aangekleed door alle groepen. Ook dit jaar hadden de kinderen van groep 1 t/m 8 weer gezorgd voor passende versiering in het thema van de Kinderboekenweek: Reis mee. De verkoop van kinderboeken vond plaats op drie momenten en liep evenals vorig jaar weer als een trein. De totale opbrengst was zelfs nog iets hoger dan vorig jaar. U betaalde hier op school net zoveel voor de boeken als in de winkel, maar 12,5% van het bedag wordt als cadeau van Paagman aan school gegeven. Dit betekent dat we voor ongeveer 250 euro aan boeken mogen gaan uitzoeken bij Paagman voor onze schoolbibliotheek. We hopen dat alle kinderen enorm veel leesplezier hebben van de aangeschafte boeken en zijn u uiteraard ook dankbaar voor het aanschaffen.

 

En nu lekker blijven lezen...

Lezen blijft natuurlijk het hele schooljaar door aandacht krijgen in de lessen, maar we kijken nu alweer uit naar de volgende Kinderboekenweek met allerlei leuke activiteiten rondom het leesonderwijs!

Gepubliceerd in 'Kronkels'

Jeffrey Toet Jeffrey Toet
Klusavond 2 oktober: ouders hard aan de slag

Klusavond 2 oktoberOp een woensdagavond aan het begin van oktober werd er in en om de school werd hard geklust door een behoorlijke groep ouders. Radiatoren en prikborden werden geschilderd, muurtjes gewit, snoeren netjes weggewerkt in gootjes, raamscharnieren gesmeerd, tegels op het plein recht gelegd, het dak van de school werd bladvrij gemaakt en zo zijn er nog tal van klussen te noemen. Het was een succesvolle avond waarbij we als school weer een heleboel kleine en grotere klussen van onze lijst hebben kunnen afstrepen.

 

Alle ouders en zelfs oud-ouders (!) die hier hun steentje aan hebben bijgedragen: bedankt voor uw inzet! Als u het ook leukt vindt om volgende klusavond te komen helpen.... extra handen zijn altijd welkom. De eerstvolgende klusavond vindt plaats in het voorjaar: zien wij u dan? 

Gepubliceerd in 'Kronkels'

Jeffrey Toet Jeffrey Toet
Vreedzame School: afspraken, taakjes en de leerlingenraad

Vreedzame SchoolDe eerste weken van het schooljaar hebben voornamelijk in het teken gestaan van groepsvorming, afspraken maken en gezamenlijke verantwoordelijkheid. In groepsgesprekken hebben de kinderen in gezamenlijkheid de nieuwe afspraken bepaald voor de eigen groep en uitgewerkt op de afsprakenposters. De gedachte hierachter is dat kinderen zich beter houden aan zelf gemaakte afspraken. Ook hebben de kinderen samen met de leerkrachten alle taken bedacht die voor een fijne werkomgeving zorgen, deze zijn terug te vinden op het takenbord. De kinderen van de groepen 1 t/m 6 hebben de kletskaart van blok 1 mee naar huis gekregen. Op deze kaarten staan leuke stellingen / vragen om samen met je kind te bespreken.

 

Op maandag 9 september is de leerlingenraad gekozen. Iedereen van de groepen 5 t/m 8 kon zich verkiesbaar stellen. Nadat de kandidaten voor de leerlingenraad een pitch (korte speech) hadden gegeven, was het aan de achterban om te stemmen. De leerlingenraad bestaat uit Fay en Suzie (groep 5), Bonne en Demi (groep 6), Ricardo en Floortje (groep 7) en Fay en Thijmen (groep 8). Zij mogen meedenken over activiteiten, buitenspelen en ze mogen zelf ideeën aandragen. Alle sollicitaties voor de mediatoren zijn ook binnen, de trainingen starten vanaf dinsdag 29 oktober. 

Gepubliceerd in 'Kronkels'

Jeffrey Toet Jeffrey Toet
Informatieavond: het schooljaar in een notendop

informatieavondDe jaarlijkse informatieavond is weer geweest. Het was zoals elk jaar een goede gelegenheid om als ouder kennis te maken met de nieuwe leerkracht(en) van uw kind(eren) en andere ouders. Naast kennismaking stonden natuurlijk ook het jaarprogramma, methodes en andere belangrijke zaken op de agenda. 

Gepubliceerd in 'Kronkels'

Jeffrey Toet Jeffrey Toet
Startgesprekken en daarmee meer zicht op het leerproces

StartgesprekkenDe kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hebben in de eerste weken hun startgesprek gehad. De gesprekken waren een goed moment om even rustig kennis te maken met de nieuwe juf of meester. Het was weer mooi om te zien hoe goed kinderen kunnen verwoorden wat ze leuk, makkelijk en moeilijk vinden en wat ze nog graag willen leren. Hiermee tonen ze aan, passend bij hun leeftijd, dat ze zicht hebben op hun eigen ontwikkeling. Het volgende gesprek is, passend bij de ontwikkeling van uw kind, samen met de leerkracht afgesproken. 

 

Om het leerproces nog beter in beeld te krijgen nemen we dit schooljaar het nieuwe rapport in gebruik. Het rapport is inmiddels af en wordt de komende maanden ingevuld door de leerkrachten. Naast de toetsgegevens en de observaties van de leerkrachten zullen kinderen ook een bijdrage leveren aan hun rapport. Voor de uitgifte van het rapport ontvangt u hier meer informatie over.

Gepubliceerd in 'Kronkels'

Jeffrey Toet Jeffrey Toet
Inspectiebezoek

Inspectiebezoek

Afgelopen vrijdag hebben wij bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Zij kwamen kijken naar de eigen aspecten van kwaliteit op alle 14 standaarden, ambities die de school zelf gesteld heeft naast de wettelijke vereisten, om de beoordeling 'goed' te krijgen. Om dit te controleren / checken hebben ze met alle geledingen gesprekken gevoerd (van directie tot leerlingen), groepsbezoeken gedaan en heeft er een dossieronderzoek plaatsgevonden. Eindoordeel van de inspectie: GOED.
We zijn erg trots op dit resultaat en vonden het fijn dat de onderwijsinspectie dezelfde goede punten ziet, die wij zelf ook zien. Zoals; pedagogisch klimaat, didactisch handelen, veiligheid, resultaten en de professionele cultuur. Maar we waren net zo blij met de tips / aandachtspunten om onszelf nog verder te verbeteren zoals; meer de samenwerking met de peuterspeelzalen en het voortgezet onderwijs aangaan in verband met uitwisseling van kennis, past de huidige manier van toetsen nog bij de manier van lesgeven, meer ruchtbaarheid geven aan de vertrouwenspersoon en ambities stellen op referentieniveaus. Een aantal aanbevelingen zijn snel op te pakken en een aantal komen in het nieuwe schoolplan om de komende jaren aan te pakken.

Gepubliceerd in 'Kronkels'

Jeffrey Toet Jeffrey Toet
BHV

BHVDit schooljaar hebben we al een aantal ontruimingsoefeningen gedaan en is er met de BHV-ploeg regelmatig gekeken om de procedures scherper te krijgen. Eind van dit schooljaar zullen we nog een oefening hebben onder leiding van het bedrijf Quinton om de puntjes op de i te zetten. Naast het opstellen van procedures en de ontruimingsoefeningen werken de BHV’ers ook regelmatig aan hun eigen vaardigheden. Afgelopen maand hebben we bijvoorbeeld training gehad in het blussen van branden en portofoongebruik. De volgende training zal bestaan uit EHBO.

Gepubliceerd in 'Kronkels'

Jeffrey Toet Jeffrey Toet
Nieuwe kleutergroep

Nieuwe kleutergroepNa de voorjaarsvakantie is de derde kleutergroep gestart. We hebben er dit jaar wederom voor gekozen om de groep 2 kinderen alvast bij elkaar te zetten. Zo kunnen zij alvast werken aan de groepsvorming. Met deze start verwelkomen wij ook twee nieuwe teamleden Sanne van Paassen en Ilva Kuijpers. Wij wensen beide leerkrachten en de kinderen een leerzame en fijne tijd toe in groep 2.

Gepubliceerd in 'Kronkels'

Facebook